ການເກັບກໍາຂອງ Alina Krasovskaya ຂອງ Webtalk ການອອກແບບ

Alina Krasovskaya ເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງພາຍໃນແລະອອກແບບດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ Florida. ກວດເບິ່ງນາງ Webtalk profile here

Alina ໄດ້ສ້າງຊຸດການອອກແບບສໍາລັບ Webtalkທີ່ຢູ່ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງພວກເຂົາ:

ພວກເຮົາ ... ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ