2 Chainz: 3 ລ້ານ fans ກໍາລັງລໍຖ້າທ່ານ Webtalk!

2 Chainz: ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານ fans ທີ່ມີທ່າແຮງກໍາລັງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ Webtalk, ສື່ມວນຊົນສັງຄົມໃຫມ່ທີ່ຈະໄວເກີນໄປ ເຟສບຸກ ແລະ LinkedIn?

ກັບ Webtalk, ທ່ານ ... ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ