Webtalk's Awards

... ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ

Race to Become First $ 1 TRILLION Company is On-RJ Garbowicz

ວັນເວລາຂອງບໍລິສັດນ້ໍາມັນແລ່ນໂລກແມ່ນໄວທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງ. ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສາກົນທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນຫລາຍທີ່ສຸດ (ມູນຄ່າ) ເພາະວ່າພວກເຂົາ ... ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ